Księgowość uproszczona

(książka przychodów i rozchodów lub ryczałt ewidencjonowany):

  • Komputerowe prowadzenie KPiR lub Ewidencji Przychodów
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • Przygotowywanie rozliczeń w podatku dochodowym i VAT
  • Przygotowywanie innych deklaracji zg z obowiązującymi przepisami
  • Optymalizacja kosztów i przygotowywanie raportów dla właścicieli firm
  • Statystyka GUS, NBP, Urząd Marszałkowski
  • Sporządzanie rozliczenia rocznego
  • Reprezentowanie firm przed instytucjami zewnętrznymi.