Obsługa kadrowo-płacowa

  • Prowadzenie w systemie komputerowym ewidencji pracowników oraz wymaganej dokumentacji
  • Przygotowywanie umów o pracę, świadectwa pracy, zgłoszeń oraz wyrejestrowań ZUS
  • Sporządzanie list płac i deklaracji ZUS, kartotek wynagrodzeń pracowniczych oraz raportów RMUA
  • Obliczanie zaliczek na Podatek dochodowy od pracowników oraz sporządzanie na koniec roku PIT-11