Pełna księgowość

  • Opracowanie polityki rachunkowości i planu kont
  • Komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • Przygotowywanie rozliczań w podatku dochodowym i VAT
  • Przygotowywanie innych deklaracji zg z obowiązującymi przepisami
  • Optymalizacja kosztów oraz przygotowywanie raportów dla Zarządów
  • Statystyka GUS, NBP, Urząd Marszałkowski
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych
  • Reprezentowanie firm przed instytucjami zewnętrznymi
  • Tworzymy i przesyłamy jednolite pliki kontrolne